เป็นข่าว

ข่าวล่ามาเร็ว
เป็นเคสการปิดการขายที่นายหน้าลุ้นมาก เพราะอีกไม่กี่วันจะหมดสัญญาการทำงานกับทางเจ้าของทรัพย์

เป็นเคสการปิดการขายที่นายหน้าลุ้นมาก เพราะอีกไม่กี่วันจะหมดสัญญาการทำงานกับทางเจ้าของทรัพย์

แต่ในที่สุด ก็สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และได้ราคาที่ถูกใจทั้งผู้ซื้อและขาย

ผู้จะซื้อดูเสร็จไม่รอช้า วางเงินจองทันที นัดโอนได้เลย

Author: