เป็นข่าว

ข่าวล่ามาเร็ว
ส่งมอบบ้านให้เจ้าของคนใหม่ได้ดูแลต่อ ผู้ซื้อได้บ้านที่ถูกใจในราคาที่เอื้อมถึง ผู้ขายได้ปลดภาระ คลายความกังวล นายหน้าได้ทำหน้าที่สำเสร็จ ตามที่เจ้าของไว้ใจให้ดูแล

ส่งมอบบ้านให้เจ้าของคนใหม่ได้ดูแลต่อ ผู้ซื้อได้บ้านที่ถูกใจในราคาที่เอื้อมถึง ผู้ขายได้ปลดภาระ คลายความกังวล นายหน้าได้ทำหน้าที่สำเสร็จ ตามที่เจ้าของไว้ใจให้ดูแล

Author: