เป็นข่าว

ข่าวล่ามาเร็ว
ส่งมอบบ้านให้เจ้าของคนใหม่เป็นที่เรียบร้อย เคสนี้ถือว่าบ้านเลือกเจ้าของจริงๆ ผู้ซื้อเป็นคนแรกที่ติดต่อเข้าดู ในที่สุดก็หากันจนเจอ

ส่งมอบบ้านให้เจ้าของคนใหม่เป็นที่เรียบร้อย เคสนี้ถือว่าบ้านเลือกเจ้าของจริงๆ ผู้ซื้อเป็นคนแรกที่ติดต่อเข้าดู ในที่สุดก็หากันจนเจอ

Author: