เป็นข่าว

ข่าวล่ามาเร็ว
ส่งมอบทาวน์เฮ้าส์ ย่านห้วยขวาง ผู้ซื้อดูบ้านถูกใจพร้อมทำสัญญาซื้อขายทันที ผู้ซื้อแจ้งว่าเข้ามาดูแล้วถูกใจเย็นสบาย เป็นบ้านอีกหลังที่บ้านเลือกเจ้าของ

ส่งมอบทาวน์เฮ้าส์ ย่านห้วยขวาง ผู้ซื้อดูบ้านถูกใจพร้อมทำสัญญาซื้อขายทันที ผู้ซื้อแจ้งว่าเข้ามาดูแล้วถูกใจเย็นสบาย เป็นบ้านอีกหลังที่บ้านเลือกเจ้าของ

Author: