เป็นข่าว

ข่าวล่ามาเร็ว
ปิดการขาย ที่ดินกฤษดานคร20

ปิดการขาย ที่ดินกฤษดานคร20

12.05.21 ในที่สุดที่ดินแปลงสวยในโครงการ กฤษดานคร20 ก็ได้พบเจอเจ้าของที่คนใหม่ หลังจากคลาดจากการนัดวางเงินทำสัญญาซื้อขายที่แปลงนี้ถึง 3 ครั้ง
homelink.in.th โดยเบล วินเนอร์

Author: