้homelink.in.th ประเมินและวิเคราะห์ราคาอย่างมืออาชีพ
ประเมินและวิเคราะห์การตั้งราคา

ประเมินและวิเคราะห์การตั้งราคา

กระดุมเม็ดแรกที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

ขั้นตอนประเมินและวิเคราะห์การตั้งราคา

จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการขายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท เราให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากที่สุด ถือเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ต้องติดให้ถูก หากติดผิดตั้งแต่เริ่ม ทุกกระบวนการจากนี้ไปผิดเพี้ยนหมด และนี่คือเหตุผลที่เราให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ราคาและใช้เวลาในการทำสิ่งนี้มากที่สุด

 

นับจากเราได้มีการพูดคุยกับทางผู้ขาย และได้รับเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นจากผู้ขายแล้ว เราจะเริ่มต้นจากการดูสถานที่ตั้งของทรัพย์ของท่านผ่าน Google Map เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมทำเล และดูรายละเอียดของทรัพย์อื่น ๆ ที่ขายอยู่ในบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์การตั้งราคาขายที่เหมาะสม

homelink.in.th ประเมินราคา

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในหลายแง่มุม หลายมิติ อย่างละเอียด

 

เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจะนำข้อมูลทั้งหมดมาประเมิน หาราคาเฉลี่ย ราคาสูงสุด-ต่ำสุด รวมทั้งพิจารณาจากสภาพแวดล้อม สภาพของทรัพย์ของท่าน เปรียบเทียบกับทรัพย์อื่น ๆ ที่มีการขายอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน มาพิจารณาอย่างรอบด้านเพื่อนำมาใช้การกำหนดราคาที่เหมาะสมกับทรัพย์ของท่านมากที่สุด โดยจะนำข้อมูลที่หามาได้เข้าไปนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านถึงที่มาที่ไปของการกำหนดราคาที่เรานำเสนอและตัดสินใจแผนการทำงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถขายทรัพย์ได้ในที่สุด

homelink.in.th ประเมินราคา

การเก็บรวบรวมข้อมูล

 

หลังจากนั้น เราจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากการลงพื้นที่และจากข้อมูลประกาศขายบน Online เพื่อรวบรวมข้อมูลทรัพย์ที่มีลักษณะใกล้เคียง ประเมินศักยภาพของทรัพย์ที่ต้องการขาย และเก็บข้อมูลด้วยโปรแกรมฐานข้อมูลที่เราได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ โดยโปรแกรมจะทำการเก็บรูป รายละเอียด แหล่งที่มาว่ามาจากแหล่งใด วันที่ประกาศขาย ตลอดจนชื่อผู้ติดต่อ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถอ้างอิงและเป็นหลักฐานที่สามารถแสดงให้ท่านเห็นรายละเอียดทุกอย่างได้อย่างชัดเจน

homelink.in.th ประเมินราคา

การเข้าพบเพื่อนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ เพื่อพิจารณากำหนดแผนการในการทำการตลาดร่วมกับเจ้าของทรัพย์

 

นอกเหนือจากการกำหนดแผนการในการทำการตลาดแล้ว เรายังมีข้อเสนอแนะผู้ขายได้รับทราบถึง รายรับ-รายจ่าย เช่นภาษีต่าง ๆ อย่างแม่นยำ เพื่อให้ท่านได้ทราบรายรับ-รายจ่ายในวันโอนว่า ท่านจะมีรายรับทั้งสิ้นเท่าไหร่ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจในการกำหนดแผนซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอีกด้วย

homelink.in.th ประเมินราคา