homelink.in.th การทำงานร่วมกันกับเจ้าของทรัพย์

การทำงานร่วมกันกับเจ้าของทรัพย์

 

เราให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับเจ้าของทรัพย์ ด้วยระบบการรายงาน การติดต่อของผู้สนใจทรัพย์ที่โฆษณา ทั้งในมุมของปริมาณและคุณภาพของผู้ที่ติดต่อ รวมทั้งให้คำแนะนำหรือขอรับคำปรึกษาจากเจ้าของทรัพย์ตลอดระยะเวลาทำงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทรัพย์ที่เรารับผิดชอบสามารถเปลี่ยนมือได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้ราคาตามที่ได้วางแผนร่วมกันตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน

 

ช่องทางในการรายงานมีทั้งการรายงานทางโทรศัพท์ และการรายงานผ่านช่องทาง Social Media เช่น Line เป็นต้น

 

ดังนั้นการทำงานของเราจึงทำให้เจ้าของทรัพย์ได้รับทราบความคืบหน้าในการทำงาน ตลอดจนได้มีส่วนรวมในการตัดสินใจ มีการสื่อสารกันตลอดเวลา และเป็นการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เจ้าของทรัพย์จึงมั่นใจได้ว่าทรัพย์ของท่านจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี จนกว่าจะมีการเปลี่ยนมือสำเร็จ

“เราให้ความสำคัญกับการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับเจ้าของทรัพย์”